Kurumsal

İSG Politikamız

image

• Tüm çalışanların ve ziyaretçilerin İSG'ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin
geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş
güvenliği Şirket Kültürü oluşturmak.

• Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için
ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları
ile organizasyonel yapılanmaları oluşturarak, sürdürmek.

• Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlarla uyumlu olmak.

• Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm riskleri tespit ederek, tanımlamak ve bunlara uygun risk ve
tehlike yönetim sistemlerini kurarak, uygulamak.

• Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanımlarını sağlamak.

• Tüm personel için uygun İSG eğitimini sağlamak.

• İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programını oluşturmak.

• İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.

• Çalışanlar için yakın ve düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak.

• Tüm ihmal ve olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan
çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları
yoluyla ilk fırsatta işe geri dönmesini sağlamak.

• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için
hedefler koymak.

• İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir Sıfır İş Kazası ve Meslek
Hastalığı" hedefine ulaşmayı sağlamak.